Twaang,s Styrelse

Ordförande: Lennart Helsing
Stabschef tillika vice ordförande: Håkan Söderholm
Kamrer: Tore Lindståhl
Spritkassör: Anders Hallberg
Protokollförare: Rolf Melin
Kanslichef: Birgitta Edin
Operativ chef: Monika Bäcklund
Evenemangsansvarig: Gunita Cedervall

KONTAKTINFORMATION
På grund av ett ökat flöde av skräppost (spam) har vi tagit bort våra e-post- adresser. Du kan dock nå oss via xx@twaang.org, där du ersätter xx enligt nedan beroende på vem du vill kontakta.

Kontakt önskas med        Ersätt xx med
För information                   info
Ordförande                          ordf