Syftet med föreningen

HP-Provning-2006-11-14 005_2TWAANG bildades 1993 i syfte att bredda Härnösandsbornas kännedom om Whisky. Klubben som naturligtvis ännu icke hunnit skriva sig in i Whiskyhistoriens internationella annaler, har ändock på kort tid lyckats skapa sig ett namn på området, i alla fall i de sydöstliga delarna av Ångermanland. Som varje annan klubb med självaktning håller sig naturligtvis TWAANG med kommittéer och förtroendeuppdrag med skilda uppgifter.

Litteratur och mUSikkommittén, LUS, har som sin uppgift att förteckna och utveckla klubbens bibliotek, författa föreläsningsmaterial samt även svara för ibland förekommande efterfrågan på musik från Whiskyns hemländer, gärna då ofta av något mera folkigt slag. LUS ansvarar också för en av klubbens troféer, en riktig FLANELLOGRAF.

SNUS, SNabel a UtSkottet ansvarar för hemsidan.

Spritkassören ansvarar för provsmakningarna, inköp av varorna, utminutering samt även den ekonomiska delen för den verksamheten. Spritkassören har också ett omfattande internationellt kontaktnät för att möjliggöra kompetenta provningar.

Närmast står vi i begrepp att utse en regaliebevarare eftersom klubben är i besittning av en exklusiv ordförandeklubba: en Pot Still, visserligen i avsevärt förminskat format och måhända icke helt funktionsduglig som Pot Still, men ändock. Som ordförandeklubba torde den dock vara helt unik. Läs mera och titta på bilder av ordförandeklubban här!

TWAANG har som sin uppgift åtagit sig att bredda medlemmars och andras vetande om Whiskyn, tillverkning, historik och även geografi. Vi anordnar studiecirklar, föreläsningar och naturligtvis avsmakningar (mer om detta nedan). Vi samlar litteratur, broschyrer, kartor m. fl. läsriktiga informationer om Whiskyn och dess hemländer. Vi försöker även samla diverse kuriosa runt Whisky. Således finns i klubbens arkiv whiskysenap, whiskygodis samt en liten skvätt Georgia Moon i originalförpackning, garanterat inte lagrad mer än tre månader.

Klubben utdelar utmärkelser av skilda slag, till den årliga julfesten brukar förtjänta medlemmar tilldelas medalj. Exempel på utdelade medaljer är: Protocollus Twaangus, Blå bandet, Non Electus m.fl.

Vid varje avsmakning av Whisky så tilldelas den medlem som vid det tillfället lyckats antingen gissa rätt på märke eller kommit väldigt nära rätt svar det Gröna bandet. Det Gröna bandet bärs med andra ord med en viss stolthet.