Whiskyprovningar

ProvningEftersom att av föreningens höga syften är att medlemmarna med viss nöjaktighet ska kunna särskilja vissa Whiskytyper, så måste whiskyprovningar hållas. I TWAANG har vi två olika avsmakningsprocedurer.

Dolda avsmakningen: Spritkassören har för ändamålet införskaffat ett antal Whiskysorter. Smakprovet består av tre cl, upphällda i föreningens egna glas, samt friskt vatten. Enligt särskilt protokoll genomgås sedan färg, lukt och smak, varefter ursprungsland och typ fastställes. Korrekt utlåtande eller kvalificerad gissning ger rätt till att bära Gröna Bandet till nästa avsmakning.

Öppna avsmakningen: Spritkassören har för ändamålet införskaffat fyra eller fem olika sorter med stor geografisk och tillverkningsmässig spridning. Samtliga deltagare får reda på vilken whisky som provas för den aktuella stunden och har att avge omdömen.

Den dolda avsmakningen tilltalar i första hand habituéerna, vilkas gommar genom lång och trägen övning i whiskydrickande, sällan tar fel på ursprunget, typ etc. Öppna avsmakningen är mycket omtyckt av de medlemmar som tar sina första stapplande steg på whiskydrickandets breda med understundom törnbeströdda stig.

Whiskyprovningen är i TWAANG den programpunkt på dagordningen som till medlemmarnas ohöljda glädje återkommer från gång till gång. De med omtanke och noggrannhet ifyllda protokollen sparas i de allra flesta fall för senare genomgångar och jämförelser. Till skillnad mot gängse sed vid vinprovning, SPOTTAR VI INTE UT WHISKYN. Detta av såväl ekonomiska som rent estetiska skäl.

En trenne typ av provning kan ibland förekomma. Vi har sökt utröna vilka whiskysorter det kan tänkas finnas i senap, marmelad, godsaker och annat fyndigt som påhittiga fabrikanter låter försälja under förespegling att äkta whisky ingår i produkten. Ibland stämmer det, ibland inte.