Twaang,s Styrelse

Ordförande: Per Skude
Stabschef tillika vice ordförande: Håkan Söderholm
Kamrer: Tore Lindståhl
Spritkassör: Anders Hallberg
Protokollör: Lennart Helsing
Kanslichef (KC): Birgitta Edin
Operativ chef (OC): Monika Bäcklund
Evenemangsansvarig (EV): Gunita Cedervall
Allt i Allo: Olav Eriksson

KONTAKTINFORMATION
På grund av ett ökat flöde av skräppost (spam) har vi tagit bort våra e-post- adresser. Du kan dock nå oss via xx@twaang.org, där du ersätter xx enligt nedan beroende på vem du vill kontakta.

Kontakt önskas med        Ersätt xx med
För information                   info
Ordförande                          ordf