Rök, rök, rök

2005-03-01002Dagens provtema var rök, rök, rök. Rökig whisky är mycket populärt i Sverige och det har gått så långt att Lagavulin har blivit en bristvara. För att tillgodose efterfrågan har Systembolaget gjort en särskild upphandling av Caol Ila. Vi får i sammanhanget sända ett särskilt tack till blandningsindustrin för att det idag finns malt i allmänhet och rökig dito i synnerhet att tillgå på marknaden.

Tvenne prov delades ut. Det första var Adbeg Uigeadail, vilket skulle betyda vattnet tas från Ardbegs vattenkälla som har namnet Loch Uigeadail. Det är dock tveksamt om vattnet var från denna källa, då whisky omfattas av EU:s regler om livsmedelsframställning där ytvattentäkter inte äro tillåtna. Ardbeg fick 1975 nya ägare. Den rökiga whiskyn var svår att sälja och konceptet ändrades. Det är därför ett stalltips att försöka få tag på en Ardbeg som är destillerad före detta är. Dyrt – men gott. År 1996 såldes destilleriet och de nya ägarna gör idag sitt bästa för att återgå till det gamla konceptet och Ardbeg är idag den rökigaste whiskyn. Malten håller 50 ppm. Malten köps från Port Ellens mälteri, som för övrigt tillhandahåller malt till samtliga destillerier på Islay. Dagens prov var en cask strength på 54,2% och åldern var sannolikt 11 år. Kostnaden för en helbutelj uppgår till 569 kronor.

Det andra provet innehöll Caol Ila med en cask strength på 55% till en kostnad av 498 kronor. Ingen ålder fanns angiven. Caol Ila genomgick en totalrenovering mellan 1970 och 1974, då allt utom lagerhusen revs och byggdes om. Caol Ilas malt innehåller normalt 30-40 ppm. Caol Ila är idag det destilleri på Islay som har den högsta årsproduktionen.

Efter dessa avslöjanden visades en liten vacker film om Ardbegs återuppbyggnad. Syftet med visningen var självklart att sätta oss i rätt stämning. Efter ifyllande av provprotokollen bars det tredje provet in. Nu var det fråga om ett blint prov och protokollet fylldes ånyo med en stjärnbild. Frågeställningen var med vilket av de två första proven var det tredje provet släkt. Det vill säga var det en produkt från Ardbeg eller Caol Ila. Medelst handuppräckning blev resultatet 50/50. Facit avslöjade emellertid att det var Ardbegs tioåring. Denna betingar ett pris av 449 kronor.

På fråga om vilket av proven som tilltalade de församlade bäst så vann Adbeg Uigeadail överlägset. Det var en bra provning med en bra och stämningsfull film.

Text: Thomas Normark
Foto: Anders Hallberg