TWAANG omnämnt i rikspressen

Dagens Nyheter hade den 2/12-2000 en lördag-söndags-bilaga helt tillägnad starka drycker. I en av artiklarna som sträckte sig över två helsidor besöktes whiskyklubben Swedish Whisky Society i Stockholm, men även whiskyintresset runt om i landet kommenterades. Det står bl a: ”En sökning bland hemsidor på nätet visar att intresset är spritt över hela landet.” Därefter omnämns The Whisky Admirers of Angermannia i Härnösand som ett av exemplen. Alltid nå’t.

Annat att notera: I samma artikel finns en liten faktaruta med ”Whiskylektion för amatörer”. Där står bl a följande under beskrivningen till Islay: ”Kornet torvröks och lagras vid havet.” Hmmm…

Vad är gröna bandet?

Tidigare har vi berättat om att förre ordföranden Bo Skoog genom en eminent insats vid sin sista dolda provning skulle tilldelas det Gröna Bandet permanent. Men vad är då Gröna Bandet? Vi ska här försöka att reda ut begreppen. Gröna Bandet har funnits nästan lika länge som TWAANG och är ett hederstecken.

Vid varje dold provning av whisky så tilldelas den medlem som vid det tillfället lyckats antingen gissa rätt på märke eller kommit väldigt nära rätt svar det Gröna Bandet. Det Gröna Bandet bärs med andra ord med en viss stolthet. Detta hederstecken är i bärarens ägo fram till nästa dolda provning då det ånyo sätts på spel. Detta gröna band (se illustration) försvann 1998 under mystiska omständigheter. Åtskilliga medlemmar kände sig såväl som värdiga bärare som skyldiga till att det försvunnit och mången källare och vind genomletades, men förgäves. Bo Skoog tog därför initiativ till en nytt grönt band som kunde bäras diagonalt över bringan och som Bo sedermera erövrade permanent. Genom ödets outgrundliga vägar har originalet nu kommit till rätta och skall liksom tidigare hölja sin bärare med heder och ära.

Åter i klubblokalen

För drygt två år sedan inträffade en brand i Frimurarhuset. Som genom ett under klarade sig vår klubblokal, men vår litteratur, flanellograf och andra dyrbarheter var tvungna att inhysas på diverse olika ställen. Lokalen har nu åter kunnat ställas till vårt förfogande och genom en heroisk insats av några styrelsemedlemmar så är nu allt tillbaka på sin rätta plats.

Några kartonger med våra TWAANG-glas återfanns liksom våra eminenta t-tröjor. Ett par (nästan) glömda insignier låg djupt nere i en flyttkartong liksom höjdaren över alla höjdare; det ursprungliga GRÖNA BANDET. Styrelsen drog en djup suck av lättnad över att ej behöva fundera på vilken färg det nya gröna bandet skulle ha.

Vad Gröna Bandet är för något förklaras i annat inlägg.