Var det bättre förr?

Kvällens provning var uppdelad i två avdelningar; en för att komma i form till årsmötet och den andra efter årsmötet för att fira alternativt sörja. Kvällens tema gick under rubriken ”Var det bättre förr”, utifrån de vanliga påståendena om maltwhisky produceras på samma sätt som det alltid har gjorts. Visserligen är metoderna och processerna i stort sett desamma som de alltid har varit, men mycket har ändå förändrats. Det korn som användes på 1800-talet finns inte idag. Dagens jordbruk skiljer sig vad avser stordrift, mekanisering, gödsling mm. Förbättrade transportsystem har medfört att det ej längre är nödvändigt med lokalt odlat korn. Mältningen sker med några undantag i särskilda mälterier. Lagringen har effektiviserats och stora lagerhus där faten förvaras stående är i dag vanliga. EU har ett antal regler för livsmedelsproduktion och detta har bl.a. medfört att vattnet idag tas från djupborrade brunnar och inte från sjöar och åar. Till detta kommer naturligtvis större kunskaper om den kemiska processen, modern styr- och reglerteknik och överhuvudtaget förbättrade och mera effektiva metoder.

Provning2008-03-27-05 Provning2008-03-27-07

Den whisky som skulle tjäna som underlag för jämförelsen om det var bättre förr kom från Macallan. Den första provomgången bestod av en 17-åring som destillerades 1965 och den befintliga 18-åringen. Spritkassören hade hittat den förstnämnda i en välsorterad butik i Amsterdam till det facila priset av motsvarande 3 200 riksdaler. Dagens 18-åring betingar ett pris av 876 kronor. Bägge hade en alkoholstyrka av 43%. 17-åringen var mycket mörk i färgen, hade en fantastisk doft av russin och fikon, lång intensiv eftersmak, komplex och fruktig. Dagens 18-åring uppvisade samma karaktär, men smakade i jämförelse lite spritigare och fränare – hur nu en 18 årig Macallan kan göra det.

Den andra provomgången bestod av Replica 1876 och dagens 12-åring. Replican låg i en kartong invändigt klädd med röd sammet och var försedd med en kork som öppnades medelst en korkskruv (en extrakork medföljde dock) och betingade ett pris av 1 800 riksdaler. 12-åringen ligger på mer moderata 441 kronor. Replican gav intryck av att ha lagrats på bourbonfat, den var en ärlig och rak välsmakande whisky utan krusiduller, men det var ju av naturliga skäl svårt att bilda sig en uppfattning huruvida den motsvarade sitt original från 1876. En 12 årig Macallan är i de flesta sammanhang en mycket bra whisky, men denna kväll hamnade den i skuggan.

Var det då bättre förr? Svaret är ett obetingat ja, åtminstone när det gäller en 17 årig Macallan från 1965.

Upplysningar om The Macallan kan inhämtas på whiskyguiden på destilleriets officiella hemsida www.themacallan.com.
Text: Thomas Normark
Foto: Anders Hallberg