TWAANG:s samtliga provningar på webb

 

Den välkända sidan om ’Provningar’ på TWAANG:s webb har genomgått en stor
uppfräschning. Genom ihärdigt arbete av herr spritkassör finns nu samtliga av
TWAANG:s provningar genom åren sammanställda. För tillfället ligger länkar till
respektive provningsprotokoll i form av den kända ”stjärnan” eller ”hjulet”.
Förbättringar i form av t ex en sökbar databas är tänkbara, men behovet av detta får
framtiden utvisa.