Är äldst bäst?

Provning2006-02-14-004Kvällens provning var en öppen sådan på temat är äldst bäst. Det kunde konstateras att det stora antalet närvarande medlemmar inte bara betydde att lokalen var precis fullbesatt utan också att spritkassören blev föranlåten att meddela att provningen skulle innebära en volym av 2,5 centiliter mot normala 3. En ny ekonomisk beräkning a´ la TWAANG innebar samtidigt att 2,5*3 numera var lika med 100 kronor.

Provning bestod av tre årgångar Highland Park och frågeställningen var vad lagringen medför och är densamma prisvärd. De som skulle upp till bevis var:

12 år              40%               399:-

18 år              43%               499:-

25 år              50,7%            1 335:-

Provning2006-02-14-001Efter ihärdigt provande och diskuterande framkom att fat/trä och vinösiteten stegrades med ökande ålder. Komplexiteten tilltog, men bara delvis. Frukt, blommor liksom spannmålsinslag reducerades något med åldern. Samtliga var mycket delikata whiskies. 25-åringen kan ej sägas vara prisvärd med tanke på att man för samma pris kan köpa tre 12-åringar eller en 18-åring och två 12-åringar.

Text: Thomas Normark
Foto: Anders Hallberg