När det är slut är det slut!

Temat för provningen beskrivs enklast med ”När det är slut är det slut”.

–         Alltså (1) whiskyn för kvällen kom alla från destillerier vilka är nedlagda och helt eller delvis rivna

–         Alltså (2) dricks dessa gudadropparna upp så är det slut när det är slut

Ett alternativt tema hade lika gärna kunnat vara ”Det förbannade året 1983

Provning2010-05-18-webb2 Provning2010-05-18-webb3 Provning2010-05-18-webb4

Först ut på banan för kvällen var en Dallas Dhu från 1982 lagrad och buteljerad 2007 av Gordon & MacPhail (Pris 759 kr).

Dallas Dhu Distillery startade sin produktion 1899 och som så många andra destillerier startades det på grund av blendedinsdustrins stora behov av maltwhisky. Dallas kommer från det gaeliska ordet för dal och vatten, Dalais. Dhu betyder svart och härstammar från dhub. 1983 stängs destilleriet för gått.1988 gjordes Dallas Dhu om till ett museum. Där kan man på ett väldigt bra sätt se hur man gör whisky. Museet, som ligger utefter ”Whisky Trail”, ser ut som ett fullt fungerande destilleri, men med undantaget att man inte gör whisky.

Alla som har det minsta av whiskyintresse bör göra en tur med bil eller motorcykel utefter ”Scotland´s Malt Whisky Trail”, hoppa dock Glenfiddich (rena turistfällan).

Som en dans kom prov numer två fram. En alldeles underbar Banff från 1976 också den lagrad och buteljerad av Gordon & MacPhail, denna gång anno 2008 (Pris 1340 kr).

Banff är mig veterligen, om inte mest, så i vart fall en av de mest olycksdrabbade destillerierna i Skottland.

Olycka 1:       1877 drabbades Banff av en häftig eldsvåda som förstörde allt utom lagren och mältningsavdelningen.

Olycka 2:       På eftermiddagen den 16 augusti 1941 bombade ett tyskt bombplan destilleriet. Planet fick en fullträff i lagerhuset. Enligt uppgifter i lokalpressen sågs ekfat flyga högt i luften och tusentals liter whisky förstördes då den antingen brann upp eller rann ned i marken. En av brandmännen som försökt rädda undan en del whisky åt sig själv med hjälp av sin brandhjälm åtalades efter händelsen. Det rapporterades även om stora mängder tamboskap och vilda djur syntes berusade efter olyckan. Lantbrukare påstod att korna inte kunde mjölkas eftersom de inte kunde stå på benen. I en krigskommuniké som utgick från Berlin dagen efter händelsen rapporterades inte utan viss stolthet att Luftwaffe i en lyckad aktion lyckats träffa och förstöra ett större ammunitionsupplag i Skottland

Olycka 3:       Under destilleriets ”silent season” år 1959 inträffade en våldsam explosion. Denna gång då man svetsade i en av spritpannorna. Som genom ett under skadades ingen person.

Olycka 4:       Banff,s absolut största olycka med en mycket tragisk utgång. Destilleriet stängs och avrustades 1983. Destilleribyggnaderna rivs två år senare och de sista kvarvarande resterna av Bannf destillery jämnades med marken 1991. (R.I.P.)

Prov numro tre är också den som de två föregående, en rar raritet. Rariteten denna gång var en Port Ellen från 1982 lagrad och buteljerad 2007 av Gordon & MacPhail (Pris 2050 kr).

Port Ellen grundades 1825. Driften misskötes och konkursen var snart ett faktum. Driften av destilleriet togs över 1840 av parlamentsledamoten och affärsmannen John Ramsay.

Ramsay var en föregångsman på många områden. Bl a medverkade Ramsay till att regler infördes om särskilda tullnederlag där whisky som skulle exporteras kunde förvaras skattefritt. Ramsay var också med att förbättra konstruktionen av det nya spritskåpet ”Spirit Safe” som tagits i bruk av skattemyndigheterna 1825.

Port Ellen hölls stängt mellan 1929 och 1967. 1967 utökades pannhuset med två till totalt fyra kittelpannor varefter whiskyproduktionen åter startade. Detta eftersom efterfrågan på maltwhisky hade ökat. 1972 installerades en mekanisk mältningsavdelning och från det året betjänade Port Ellen både Lagavulin och Caol Ila med färdigt malt. Tre år senare började också Ardbeg köpa färdigt malt från Port Ellens mälteri.

Destilleriet lades i malpåse 1983 och stängdes helt 1987 på grund av produktionsöverskott. I ett försök att rädda jobben kvar på Islay skrevs ett historiskt avtal 1987 om att Port Ellen Central Maltings skall leverera malt till alla destillerier på Islay.

Alla tre provade whiskies är riktiga höjdare. De flesta rösterna föll dock på Banff mycket tätt följd av Port Ellen och Dallas Dhu.

Källa: Per Ellsberger Allt om Whisky

Text/Foto: Anders Hallberg