Provning av rökig whisky

20021030-2

Talisker 10Y (411), Ledaig 1992 (70402) och Caol Ila 15Y (80696)

Oktober månads medlemsmöte blev ett historiskt möte. Inte någon gång i TWAANG:s historia har så få hörsammat en kallelse. Endast 5 personer anslöt till mötet, varav endast en enda person utanför styrelsen, alltså näst intill ett styrelsemöte. Inte någon trevlig historisk händelse precis. Orsaken till det låga deltagandet kan ha berott på det samtida skollovet. Hur som helst provades tre Skotska Single Malt Whiskys av sedvanlig hög kvalité vilka i sig borde ha lockat fler än fem till mötet.

Temat för provningen var rökig whisky. Vän av ordning vet att detta tema förekom även under vårens provning, närmare bestämt under april månads provning. Då provades en sort (Laphroaig) med tre olika tappningar, 10 årig, 15 årig samt en single cask variant från Blackadder, en provning som gav samspelet mellan åldrandet och röksmaken.

Denna gång skulle dock rökig whisky från olika destillerier provas. Valet föll på Caol Ila 15Y från Islay (Islay), Talisker 10Y från Isle of Skye (Islands) samt Ledaig 1992 från Isle of Mull (Islands).

Caol Ila och Talisker är två mycket trevliga malter. Den senare har under det senaste året genomgott en ytlig förändring. Somliga påstår att även smaken skall ha tillrättalagts. Talisker är som bekant en av de sex (Six Classic Malts). En marknadsundersökning gav vid handen att Talisker var en alltför anonym whisky bland dessa sex. Ytterst få kunde peka ut flaskan som en av de Six Classic Malts. Detta gjorde att Talisker tuffat till både etiketten och kartong en aning.

När jag sommaren 1999 besökte Caol Ila berättades det att experiment med helt orökt whisky utfördes vid destilleriet. Orsaken till experimenten torde vara att det till blandwhiskyindustrin åtgår mångdubbelt av den orökta whiskyn. Siffror på tio till ett förhållande har nämnts. Detta samtidigt med Taliskers ändrade design stryker under vikten av marknadsföring och att ha rätta produkt vid rätt tillfälle.

Tobermory Distillery producerar två olika sorter av malt whisky. Den kraftigt rökta whiskyn Ledaig samt den helt orökta Tobermory Single Malt. TWAANG har tidigare skrivit artiklar om Tobermory och dess trassliga uppväxt vilken gjort att understundom whisky med tvivelaktig kvalité lämnat destilleriet. I whiskylitteratur nämns framförallt årgångarna 1972, 1973 och 1974 av Ledaig som rekommendabla men att även vissa buteljer ur dessa årgångar kan innehålla whisky av sämre kvalité. Av provningen framkom det att den butelj TWAANG inhandlat innehållande Ledaig 1992 från Blackadder tillhör den senare kategorin.

Som vanligt finns TWAANG stjärnbedömning av de provade sorterna att beskådas under länken ”Provningar”.

Provade sorter

Caol Ila 15 Years (nr 80696)
Producent Caol Ila, Islay

Color: Straw and honey.
Nose: Very fragrant with peat and smoke. Pungent.
Body: Medium and firm.
Palate: Assertive. Full and very round with smoke and a hint of sweetness. Medicinal.
Finish: Very long. Some smoke, spice and peat.

Helbutelj 700 ml 439.00 kr

Talisker 10 Years (nr 411)
Producent Talisker, Isle of Skye

Alkoholhalt 45.8 volymprocent
Färg: Bärnsten.
Doft: Rökig, lite maltsöt doft med inslag av jod.
Smak: Rund, smakrik, rökig maltwhisky med lång, nyanserad eftersmak.

Helbutelj 700 ml 417.00 kr

Ledaig 1992 (nr 70402)
Producent Blackadder

Alkoholhalt 43 volymprocent
Ursprung Storbritannien Isle of Mull

Helbutelj 700 ml 485.00 kr

Text & Foto Anders Hallberg