Springbank Semi Open

Årets första provning gick under namnet Springbank Semi Open. Fyra glas ställdes på bordet och där de tre första redovisades öppet med den fjärde var dolt, men det var dock en Springbank.

090305_1Prov numro 1 var Springbank Single Malt, 10 år, 46%, 439 kronor. Priset på denna är betydligt lägre i Sverige än på de brittiska öarna bl.a beroende på att Symposium köpt upp halva volymen för den svenska marknaden Bourbonfat.

 

 

 

 

090305_2

Prov 2 var Springbank Vintage 1979, 55%, 639 kronor, lagrad på såväl bourbon- som sherryfat.

 

 

 

 

 

090305_3Prov 3 var en 16 årig Springbank, 54,2%, pris 855 kronor (2007) framställda under åren 1991-2007. En mycket ljus whisky. Springbank 16 Years Old Rum Wood whisky ingår i destilleriets serie ”Wood Expression” vilken ges ut en gång per år, varje gång med en ny typ av fatlagring. Whisky i denna serie buteljeras alltid vid dess naturliga alkoholstyrka (i detta fall på 54,2%), utan artificiell färgning och utan kylfiltrering. Årets version är begränsad till 5.100 flaskor, varav Sverige tilldelats 450 flaskor vilket är fler än något annat land.

 

 

090305_4

Fjärde provet var det dolda. Den var mycket mörk till färgen, innehöll 56% alkohol och fanns ej till försäljning. Den var destillerad i december 1995 och buteljerad i augusti 2008, dvs nästan 13 år. Priset var okänt. Den var lagrad på portvinsfat. Det visade sig så småningom vara från den tunna som tre medlemmar plus en broder till en av dessa tre tillsammans köpt.

Stjärnorna uppvisade fyra helt olika utseenden. De flesta fördrog Springbank 10 år tätt följd av den portvinslagrade. Vinagen upplevdes som en sämre kopia av 10-åringen

Destilleriet har hand om hela produktionskedjan. Just nu ligger produktionen nere på grund av de höga priserna på skotskt korn. Även buteljering sköts av destilleriet. Slutprodukten är varken kylfiltrerad eller färgad. Springbank var mycket tidigt ute att lagra på andra fat än bourbon och detta långt före det blev modernt.

Mer läsning kan hittas under en tidigare provning av Springbank samt naturligtvis på Springbanks hemsida.

Text: Thomas Normark
Foto: Anders Hallberg