Studiebesök på Vin&Sprit

V&S-2004-001Nästan halva TWAANG eller 28 förväntansfulla medlemmar hade slutit upp till studiebesöket på Vin&Sprit i Sundsvall.
Väl framme mottogs vi av tvenne guider; Lena och Siv som skulle vara våra följeslagare resten av kvällen.

Efter att ha iklätt oss svarta gästrockar fick vi information om att Vin&Sprit funnits sedan 1917 och att bolaget rent organisatoriskt sorterar under Finansdepartementet. Vin&Sprit har idag två fabriker; Sundsvall och Åhus. På fabriken i Åhus tillverkas Absolut vodka i alla dess smaker medan Sundsvallsfabriken står för den resterande tillverkningen som omfattar bl.a. whisky, cognac, punsch, brännvin av alla de slag, starkviner, glögg m.m.

V&S-2004-003Sundsvallsfabriken startade 1920 i en lägenhet i centrala Sundsvall och har funnits på sin nuvarande plats sedan 1955. Idag finns 103 anställda på fabriken som arbetar dagtid. Med anledning av den vikande försäljningen på Systembolaget har kvällsskiften dragits in och varsel om uppsägningar är nu lagda. Kvällsskift kan dock fortfarande förekomma när glöggsäsongen träder in.

Efter denna introduktion delades menigheten upp i två grupper och förseddes med hörlurar inför rundvandringen. Första anhalten blev beredningsavdelningen där ett mycket stort antal metalltankar huserade och där blandning av de olika produkterna pågick.

Basen till dryckjommen består av 96% finsprit som kommer från en fabrik i Lidköping. Utanför fabriken (men inom inhägnaden!) tas finspriten emot och mellanlagras i tankar som rymmer upp till 2 miljoner liter. Fabriken kunde också avalkoholisera produkter och detta sker med den glögg som säljs i vanliga affärer.

Nästa anhalt blev cognacs- och punschavdelningen. Denna bestod av inte mindre än 42 gigantiska ekfat, s.k. ekliggare, varav de flesta hade mer än 100 år på nacken. Dessa fat kom till Sundsvall 1995 från den tidigare fabriken i Stockholm. Tunnorna var inte bara gigantiska utan de var också vackert utsirade. Ett tiotal tunnor ingick i den s.k. kungaserien med medaljonger av våra äldre tiders kungar.

I punschfaten förvarades samma sorts punsch hela
tiden och de tömdes aldrig helt. Fatet Stora Stycket,
där Carlshamns flaggpunch framställdes hade ursprungligen framställts i samband med Parisutställningen 1889. När ett sådant fat är uttjänt så kommer tillvekningen av just den punschen att upphöra, då det inte går att få fram samma smak och karaktär i ett annat fat.

Från 1800-talet var även den Gamla Reserven, det fat
som utgör basen för all Grönstedts cognac. I detta fat tillsätts destillat från olika cognacsmakare i Frankrike och volymen i fatet får aldrig understiga 80%. I denna avdelning fanns även ett antal mer normalstora fat som så småningom skulle tillföras den Gamla Reserven.

Det är Folke Andersson som står för att de rätta proportionerna blandas för såväl cognac som whisky.
Vår guide var imponerad över att TWAANG vid tvenne tillfällen hade haft provningar med Folke Andersson.

En ny chief blender håller på att utbildas och denne
har nu arbetat parallellt med Folke i nio år.

V&S-2004-005 V&S-2004-004

Vandringen gick vidare till tappningsavdelningen och dess olika linjer. Där beskrevs processen och dess kvalitetskontroll. Buteljerna består av återvunnet glas som kommer från en fabrik i Limmared. De fel som kan uppstå var exempelvis att volymen ej var den rätta, fel på kapsylen, etiketter som satt snett eller saknades m.m. Dessa flaskor gick raka vägen till en container som sedan fraktades vidare till en destruktionsanläggning och där allt innehåll krossades. Glassplittret gick vidare till Norge och användes som armering i betong. Den flytande restprodukten gick till förbränning i Sundsvalls fjärrvärmeanläggning. Enda undantaget var cognac, där innehållet gick tillbaka till fabriken.

V&S-2004-007 V&S-2004-006

Fabriken sparar tre buteljer av varje sort i fem år som referens att jämföra med vid reklamationer. Det må också nämnas att de 50 första buteljerna kasseras när man bytt sort i tappningslinjen för att inte riskera smakförändringar.

Efter denna rundvandring blev det möjlighet att samla på sig diverse broschyrer i entréhallen innan vi lotsades vidare till provningsrummet. Denna session inleddes med ett bildspel om whisky med historia, framställning, skillnaderna mellan blended, single malt och vatted samt olika länders whiskytyper.

Därefter vidtog whiskyprovning. På bordet stod framför var och en fem glas framdukade. Vi fick veta att dessa innehöll en kanadensisk, en Lowland, en Speyside, en blended samt en Islaywhisky och uppgiften blev att identifiera i vilket glas vilken av dessa återfanns. Till vår hjälp fanns ett provningsprotokoll med variablerna doft, munkänsla, smak, eftersmak och slutligen poäng. En i sällskapet lyckades pricka in den rätta ordningen. De sorter som provades var Seven Oaks från Kanada, en Part Nan Angelen från Speyside, Black Ribbon 10 år, Standard Selection samt Bowmore Dawn från Islay.

Härefter serverades mat och vin samt kaffe och cognac. Efter detta vidtog prisutdelning för vår provningstävling. Vinnaren fick såväl en slips som en scarf med en dskret Absolutreklam. Övriga blev dock inte lottlösa utan slipsar och scarves i olika glada färger förärades församlingen. Efter vederbörlig avtackning (TWANGs provningsglas med logga) och ifyllande av utvärderingsblankett gavs möjlighet till inköp av olika trevliga varor innan studiebesöket var till ända. Samtliga klarade kontrollen vid vakten!

Text: Thomas Normark
Foto: Anders Hallberg