Svensk whiskyproducent i konkurs

Från Dagens Industri har följande nyheter hämtats

Misstänkta skenaffärer och en stor skatteskuld blev för mycket för den svenska whiskyproducenten Lodhian Distillery i Ludvika.

Lodhian Distillery i Ludvika har försatts i konkurs med en skatteskuld på 1,1 Mkr, skriver Nya Ludvika Tidning.

Nyligen avsattes förra VD:n för Lodhian, men bolagets kris var djupare än vad ägarna anat.

”Informationen om skatteskulden kom helt överraskande. Det i ett läge då en omstrukturering inletts efter sommarens bolagsstämma med gott hopp om fortsatt utveckling av verksamheten, säger styrelseledamoten Kjell Nyqvist till Nya Ludvika Tidning.

Skatteskulden på 1,1 Mkr kan jämföras med Lodhians intäkter som förra året uppgick till 300.000 kronor.

Bakom konkursbeslutet ligger också att Riksskatteverket dragit tillbaka ett tillstånd att hålla skattefritt lager av alkohol efter en misstänkt skenaffär med Kina. Tillståndet är nödvändigt för driften av whiskydestilleri.

Ekobrottsmyndigheten utreder nu bolagets affärer.

”Det pågår en brottsutredning och jag vill inte uttala mig i vad som eventuellt är en del av i en sådan utredning. Vårt problem var skattekravet och det skattefria lagret, säger Kjell Nyqvist till tidningen.

Konkursen kommer samtidigt som bolagets tioåriga whisky på prov skulle få plats i Systembolagets ordinarie sortiment. Lodhians whisky går i dag bara att köpa via beställningssortimentet.

Källa: www.di.se