Twaang besöks av Fors Destilleri

Dryga 30 deltagare hade anammat inbjudan om att prova whisky från Fors destilleri Köpmanholmen. Mnja så mycket whisky blev det inte då fyra av fem sorter ännu inte nått den beaktansvärda åldern av 3 år och en sekund. Det ska sägas med en gång att de fyra som ännu inte riktigt nått ”mogen” ålder gör absolut inte bort sig, tvärt om. En mycket spännande och trevlig provning där samma destillat lagrat på olika typer av fat.
Provningen fördes underhållande av Destilleri Chefen själv, Lars Jacobson och VD,n Kerstin Jacobson. Samtidigt som vi lotsades genom de fem proverna fick vi en historisk återblick av göranden och det allmänna livet i Köpmanholmens gamla tidevarv, riktigt roande och underhållande.
Vi fick också veta att Fors whisky produceras genom att använda ekologisk malt med en blandning av vete och korn och svensk ek i faten, ofta hårt rostade eller kolade. Faten är små vilket ger drycken en fin färg, kraftfull smakutveckling och dess speciella karaktär.
Redan nu mycket angenäma och spännande drycker, vad månne det bli!

Här hittar du mer information om Fors destilleri.

Text/Foto: Anders Hallberg

Lars och Kerstin Jacobson
Lars och Kerstin Jacobson samt ståenden bakom Jörgen Holmgren
Kunskapstörstande åhörare