Bowmore med Iain McCallum

Provning2007-09-18-08Inte mindre än 70 personer befann sig i spänd förväntan på restaurang Hamnkrogen när tjänsteförrättande ordförande Lennart Helsing hälsade medlemmar, gäster till medlemmarna, gäster som agenten för Vin&Sprit bjudit in och särskilt Iain McCallum välkomna till kvällens Bowmoreprovning.

Lennart gav även en kort information om TWAANG innan ordet överlämnades till master blender Iain McCallum

Iain inledde med att berätta att han inledde sin hittillsvarande 16-åriga bana på Morrison Bowmore som kemist.

Bowmore etablerades 1779 och är det äldsta destilleriet på Islay. Det är det näst äldsta i Skottland efter Glenturrent även om diskussioner och forskning pågår beträffande detta.

Till Morrison Bowmore hör även låglandswhiskyn Auchentoshan samt Glen Garioch från östra Högländerna. År 1994 tog Suntory över ägandeskapet, vilket Iain såg som positivt med tanke på japanernas blandning av högteknologi och traditioner och som nu kan appliceras på whiskyframställningen.

Iain fortsatte med att berätta om de hantverksmetoder som präglar framställningen av Bowmore, där det som kuriosum må nämnas att vissa lagringsutrymmen ligger under havsytans nivå i samband flod.

Vissa anekdoter om hur destilleripersonalen tidigare hade rätt att under flera tillfällen per dag erhålla en large dram förmedlades även.

Han framhöll även att det skulle var roligt att prova whisky och att det inte skulle omgärdas av märkvärdigheter. Hur man drack sin whisky måste vara vars och ens ensak även om det skulle handla om att blanda den med Coca-Cola. Han förmedlade även en ny innebörd av förkortningen SMS = Single Malt Snobbery.

Ian framhöll också att passionen för whisky är störst i Sverige och Japan, ej i Skottland som man skulle kunna tro.

Så till själva provsmakningen. Framför oss på bordet fanns fem olika Bowmore;

Bowmore 12 år – lagrad på Bourbonfat

Bowmore darkest 15 år, lagrad 12 år på Bourbonfat och tre år på Olorosofat

Bowmore 18 år som tagits fram för att ersätta den tidigare 17-åringen, lagrad på såväl Bourbon- som sherryfat

Bowmore 16 år, cask strength 51,8%

Bowmore 25 år

Dessa provades i ordningen 1,2,3,5 och 4. Sedvanligt sniffande, gnuggande med händerna efter att ha skakat upp glaset mot handen och därpå sniffande, avsmakning där man enligt Iain först kände smärta pga alkoholhalten, avsmakning efter vattenspädning, jämförelser hur smaken drabbar tungan utifrån först sött och sedan salt, surt och bittert (det sistnämnda var nog ingen som kände!) och hur de olika sorterna då kändes, samt hur den intensiva röken mattades med stigande ålder och hur andra smaker då trädde fram.

Iain kunde efter genomfört prov konstatera att hans förutsägelse om att det vid första provet var väldigt tyst, vid det andra vidtog diskussioner och att vikingarna efter prov fem dansade på borden kunde besannas med undantag för dansen.

Iain avtackades med klubbens standar och med tanke på de tack han i övrigt fick av deltagarna när de lämnade lokaliteterna torde det med all sannolikhet varit en lyckad provkväll.

Text: Thomas Normark
Foto: Anders Hallberg