Inget är väl snyggare än ”plastiksvinet”?

TWAANG:s medlemmar brukar till medlemsmöten och provningar anlända medförandes en läckert mörkbrun folder för ihopsamlande av provningsprotokoller och andra utdelade blad. Materialet i denna folder brukar gå under benämningen ”plastiksvinet” och den har TWAANG-logo i guldtryck. Det finns alternativ, t ex så har på länken nedan en Malt Whisky Guide-folder för att hålla rätt på sina kära provningar hittats. Men ingenting går väl upp mot TWAANG:s eget lilla gosedjur?

Se alternativet på http://www.gwpublishing.com/mwhisky.html