Vad är WWWWWWW (m)?

I en artikel i Ica kuriren nr 18 år 2002 förklaras närmare vad dessa kryptiska beteckningar och bokstäver står för. De sju w:na ska uttydas ”Women Wondering What the World Would be Without Whisky” och m:et inom parentes star för ”malt section”. Någon annan section finns inte och av artikeln framgår att även annat än single malt provas. Klubben håller sig med en luktorgel! för att träna upp näsan. Klubben huserar i Uppsala och har 16 medlemmar, som även är satt som tak. Det som med all säkerhet skiljer denna klubb från många andra är att det enbart består av kvinnor.

Hela artikeln finns att läsa på http://www.icakuriren.se/artikel.html?id=8956