TWAANG omnämnt i rikspressen

Dagens Nyheter hade den 2/12-2000 en lördag-söndags-bilaga helt tillägnad starka drycker. I en av artiklarna som sträckte sig över två helsidor besöktes whiskyklubben Swedish Whisky Society i Stockholm, men även whiskyintresset runt om i landet kommenterades. Det står bl a: ”En sökning bland hemsidor på nätet visar att intresset är spritt över hela landet.” Därefter omnämns The Whisky Admirers of Angermannia i Härnösand som ett av exemplen. Alltid nå’t.

Annat att notera: I samma artikel finns en liten faktaruta med ”Whiskylektion för amatörer”. Där står bl a följande under beskrivningen till Islay: ”Kornet torvröks och lagras vid havet.” Hmmm…