Vad är gröna bandet?

Tidigare har vi berättat om att förre ordföranden Bo Skoog genom en eminent insats vid sin sista dolda provning skulle tilldelas det Gröna Bandet permanent. Men vad är då Gröna Bandet? Vi ska här försöka att reda ut begreppen. Gröna Bandet har funnits nästan lika länge som TWAANG och är ett hederstecken.

Vid varje dold provning av whisky så tilldelas den medlem som vid det tillfället lyckats antingen gissa rätt på märke eller kommit väldigt nära rätt svar det Gröna Bandet. Det Gröna Bandet bärs med andra ord med en viss stolthet. Detta hederstecken är i bärarens ägo fram till nästa dolda provning då det ånyo sätts på spel. Detta gröna band (se illustration) försvann 1998 under mystiska omständigheter. Åtskilliga medlemmar kände sig såväl som värdiga bärare som skyldiga till att det försvunnit och mången källare och vind genomletades, men förgäves. Bo Skoog tog därför initiativ till en nytt grönt band som kunde bäras diagonalt över bringan och som Bo sedermera erövrade permanent. Genom ödets outgrundliga vägar har originalet nu kommit till rätta och skall liksom tidigare hölja sin bärare med heder och ära.