Åter i klubblokalen

För drygt två år sedan inträffade en brand i Frimurarhuset. Som genom ett under klarade sig vår klubblokal, men vår litteratur, flanellograf och andra dyrbarheter var tvungna att inhysas på diverse olika ställen. Lokalen har nu åter kunnat ställas till vårt förfogande och genom en heroisk insats av några styrelsemedlemmar så är nu allt tillbaka på sin rätta plats.

Några kartonger med våra TWAANG-glas återfanns liksom våra eminenta t-tröjor. Ett par (nästan) glömda insignier låg djupt nere i en flyttkartong liksom höjdaren över alla höjdare; det ursprungliga GRÖNA BANDET. Styrelsen drog en djup suck av lättnad över att ej behöva fundera på vilken färg det nya gröna bandet skulle ha.

Vad Gröna Bandet är för något förklaras i annat inlägg.