Back to Basics

Provning2006-04-27-001Dagens provning med temat ”Back to Basics” inleddes med att vår spritkassör via ett bildspel förklarade skillnad mellan grain, blended och singel malt whisky. En kort beskrivning med historik följde, där framförallt EU:s lag om livsmedel drogs till sig intresse. Whisky är ett livsmedel konstaterar EU och därmed så bör det regleras, vilket också gjordes 1989. Där deklareras bl a att vattenkvalitén beskaffenhet ska klara vissa kriterier för att användas till livsmedelsproduktion. Spritkassören tog i samband med detta  chansen att avliva en gammal myt om att destillerierna använder sig av vatten som runnit över högländerna, vatten via egna brunnar etc. Sanningen i dag är att de flesta destillerierna använder sig av kommunalt vatten.

Vid tillverkning av sprit för maltwhiskyproduktion får inte alkoholhalten överstiga 94,8 %, efter destillationsprocessen, whiskyn ska ha lagrats på ekfat ej överstigande 700 liter under minst 3 år. Det ämne som ska användas för att färga whiskyn är bränt socker.

Vid framställning av maltwhisky används alltid mältat korn. För annan Whisky såsom Bourbon, Grain och Rye Whisky används majs, råg och vete.

Maltwhisky destilleras i regel två gånger, förutom Auchentoshan som destilleras tre gånger. Grain whisky är en pågående process som dag ut och dag in, vecka ut, månad ut och år ut för att producera billig sprit för att tillgodose blended marknaden.

Med Single Malt whisky menas att whiskyn kommer från ett enskilt destilleri och blandas enligt recept från flera av destilleriets fat. När det står Single Cask på en flaska betyder det att innehållet kommer från ett enda fat. Vid blandning av maltwhisky från olika tunnor från ett destilleri är det den yngsta tunnan som beskriver årgången av whiskyn. Spritkassören förklarade vidare för medlemmarna uttrycken; not chilled filtered, cask strength, natural cask strength, single barrel whisky, straigth whisky och raw cask.

Om malt från flera destillerier blandas ska den produkt som då blir till numera benämnas blended single malt. Andra uttryck som använts och används för blended single malt är ”Pure malt” något som Glenfiddich och Cardhu praktiserar.

Därmed var det slut på bildspelet och provning av whisky företogs. De Whiskys som provades var som följer:

Black Barrel 40 % singel grain whisky, ingen årgång 289:- Producent: W. Grant

Whyte&Mackay blended, dubbel lagrad 40% 249:-

Longmorn Highland malt Speyside 45% 15 år 359:-

Clontarf single Irish malt whiskey  40 % 279:-

Som vanligt gick diskussionerna höga vid provningen. De närvarande fick sig en duvning i de skillnader som finns mellan en singel malt, grain respektive en blended whisky. De flesta var rörande eniga om att som de konnässörer de är, var Longmorn den whisky som bäst motsvarade de smakpreferenser de är vana vid. Därvidlag var provningen ett utmärkt tillfälle för menigheten att bekanta sig med andra whiskys än singelmaltwhiskies. Det ska tilläggas att Whyte&Mackay rönte viss uppskattning och måste sägas vara ett bra köp till det modesta priset av 249 kr. Clontarf irish single malt whiskey fick också den uppskattning av några i församlingen. Black Barrel single grain whisky ansågs som lite för söt av de flesta medlemmarna.

Text: Karl-Erik Norin
Foto: Anders Hallberg