Nästa möte hos Lisa & Nisses Kulinariska

TWAANG:s årliga sommarmöte är traditionsenligt planerat till Lisa & Nisses Kulinariska Värdshus vid Älandsfjärden. Mötet kommer att gå av stapeln under vecka 24 och avslutas som alltid med en båtfärd tillbaka till Skeppsbron.

Följande gäller (taget ur det brev som skickades ut förra veckan):

Datum: Den 15 juni

Av färd: Samling 1800 vid busstationen för avgång 18.10. Ni betalar bussen själva.

Hem färd: Med båt c.a kl 2300. Klubben står för båtkostnaden. Båten lägger till vid Café Skeppet

Kostnad: Buffé 100:- + ev stöl á ca 50:-.

Agenda

  1. Mötets öppnande
  2. Buffé
  3. Gamla protokoller m.m.
  4. Övriga frågor
  5. Whisky provning
  6. Mötets avslutande
  7. Fria aktiviteter
  8. Hemfärd c:a kl 2300

Sekr

P.S. Glöm inte att betala medlemsavgiften. Vi har nu 7 st som vill få tillträde till klubben. För att inte låta dessa vänta i onödan kommer vi att genomföra en hårdare uppföljning av inbetalda medlemsavgifter. De som inte har betalat före första höstmötet kommer inte att kallas till nästkommande möte och strykas ur matrikeln. Glöm inte avsändare .D.S.