Nyhetsbevakare sökes

För att få en god försörjning av material till vår nya webb behöver vi medlemmar i klubben som kan ta på sig att bevaka något/några av områdena nedan. Om vi fördelar arbetet blir det INTE betungande.

F = Bevakare finnes
S = Bevakare sökes

– Systembolaget: Prislistor, tidningar, personliga kontakter (F)

– Fackpress: Svenska mat&dryck, utländska mat&dryck (F)

– Annat: Tidningar på flyget o s v (F, S)

– Litteratur, nya böcker, bibliotek, bokhandlare, recensioner (S)

– Internet-länkar (flera S)

– ”Rundsnack” vid provningarna (S)

– Protokollen från mötena (S)

Anmäl dig och skicka material till:
Håkan Sundberg
Hakan.Sundberg@tnv.mh.se
Tel: 0611-86289 (dagtid), 27404 (hem)