RUS går in i PIK

Reseutskottet (RUS) kommer i fortsättningen att sortera under Program- och Insigniekommitén (PIK). Detta med anledning av att reseverksamheten haft en alltför blygsam profil, och lika gärna kan integreras med verksamheten i PIK.